COVIDHELP - Условия за ползване

Уважаеми лекари и медицински специалисти,

Тук може да споделяте успешни практики, информация и протоколи свързани с лечението на пациенти с Ковид инфекция.

Платформата дава възможност да задавате бързо, лесно и безопасно въпроси, свързани със спецификата на отделните случаи на пациенти с COVID инфекция, както и да отговаряте на такива в помощ на колеги.

Може да споделяте видео и аудио съдържание, изображения, снимки, информация и други материали, които считате за полезни в зададената тема, като използвате функционалностите и чрез прикачване на файл и/или снимка.
Информацията ще бъде видима само за регистрираните потребители. Моля, запознайте се с правилата на форума преди да започнете да го използвате.

Благодарим ви, че помагате!


1. Общи положения
1.1. Целта на форума е да събира медицински специалисти от цялата страна, които се борят с пандемията от COVID 19 и лекуват пациенти с тази инфекция с цел обмяна на квалифициран опит в областта.
1.2. Потребителите са специалисти в медицинската област. Регистрацията имсе осъществява след потвърждение от администратор,че действително потребителят е лекар и работи в посоченото от него лечебно заведение.
1.3. Ако се установи, че даден потребител не отговаря на изискванията на т.1.1. по-горе - не упражнява лекарска професия и съответно не работи в лечебно заведение, последният няма да получи потвърждение за успешна регистрация. За да бъдат избегнати бъдещи злоупотреби, на лицето, което се представя за специалист ще бъде наложен бан („забрана“/“ограничение“) за достъп до сайта.
1.4. Потребителите се свързват помежду си в платформата, за да могат лесно,бързо и навременно да обменят опит, който може да е от полза при лечението на пациенти, засегнати по различен начин от вируса, включително обмяна на опит за различните видове медикаментозно лечение и алтернативи.
1.5. Форумът се използва по предназначение. Забраняват се всякакви видове реклама, пропаганда, агитация и други, особено такива със съмнителна тематика – съдържащи призиви за борба с действащото в страната законодателство, с расистки характер, с остър политически характер, с подбуди към престъпления.

2. Теми и публикации
2.1.Писането на български език е задължително.
2.2. Заглавието на темите трябва да е ясно и точно, публикувано в съответния раздел. Заглавието трябва да бъде съставено от няколко думи, с което ясно да се описва проблема.
2.3. Отговорите на поставените въпроси трябва да са по темата, ясни и отговорни.
2.4. Не се допуска публикуването от който и да е потребител на лични данни за други лица и участници във форума.

3.  Интелектуална собственост
3.1     Всички права за интелектуална собственост на този сайт и наличното на сайта съдържание принадлежат на Българска болнична асоциация.  Голяма част от съдържанието е защитено с авторски права, търговска марка и други закони.  Освен ако не е посочено друго, съдържанието може да се копира само за ваша лична употреба.  Съдържанието не трябва да се променя, изпълнява, публикува и прехвърля на други лица или да се използва за търговски цели. 
3.2. Ако не е изрично упоменато, че материалите, които публикувате съдържат и са обект на авторско право или че ползването им без разрешение е нежелано, то те ще бъдат третирани според Лиценза за свободна документация на ГНУ (свободното използване и разпространение на знанията).
3.3. Не нарушавайте авторските права, ако материалът който публикувате не е Ваше дело – посочвайте източника на информация, който цитирате. (статии, цитати от научни трудове и др. подобни).
3.4. Администрацията на форума не е длъжна да заличава постове и теми по желание на авторите им, както и по желание на трети страни, ако прецени, че те не нарушават действащото българско законодателство , приложимите европейски регламенти и правилата на форума.

4.       Съдържание, което вие създавате и споделяте
4.1     Вие носите пълна отговорност за всеки текст, видео и аудиосъдържание, изображения, снимки, информация и други материали или съдържание, създадени от вас или други лица на сайта ни и/или, споделени от вас или други лица чрез сайта ни. Всички мнения, изразени от други потребители на сайта ни, не представляват наши мнения или ценности.
4.2. Всяко мнение, предоставено в платформата, е публикувано доброволно от автора му.

5.       Кодекс за поведение
5.1     Трябва да спазвате нашия Кодекс за поведение  във всички отношения с нас и другите потребители. Когато използвате сайта, вие трябва да: √ Бъдете толерантни. Този сайт е предназначен за всяко лице независимо от половата идентичност, сексуалната ориентация, расата, етническата принадлежност, националността, цвета на кожата, имиграционния статус, социалната и икономическа класа, образователното ниво, размера, семейния статус, политическите убеждения, религията и умствените и физическите ви способности или всяко друго определение, което хората използват за обозначаване на други или за разделяне на общности.
☒ Не използвате или популяризирате насаждане на омраза.
☒ Не обиждате и не използвате вулгарни епитети.
☒ Не предизвиквайте спорове и скандали.
Ако не сте съгласни с някой от авторите или посетителите на сайта – оборете го! При наличието на какъвто и да е проблем, незабавно уведомете администратор, не пристъпвайте към саморазправа.
√ Бъдете разумни. Спазвате закона.
☒ Не използвате вулгарен или оскърбителен език.
☒Не заплашвайте, не извършвайте и не популяризирайте каквито и да било незаконни действия.
☒ Не се представяте под чужда самоличност.
☒ Не нарушавате поверителността и интелектуалната собственост.
√ Бъдете дискретни.
Нещата, които казвате и правите онлайн, засягат други хора и имат реални последствия за света. Помислете, преди да публикувате нещо онлайн. Имайте предвид, че информацията, която публикувате онлайн, може да се разпространява и може да бъде видяна от хора, от които не очаквате.
☒ Не разкривате лична информация за други хора или за себе си. Това прави вас и тях по-уязвими. Личната информация включва телефонни номера, имейл адреси и физически адреси, като дома, училището или временното ви местоположение.
☒ Не споделяте изображение на друго лице без съгласието му.
Потребителят е длъжен да се увери, че при публикуване на материали/документи/снимки и други подобни, личните данни на пациента (и на всяко друго лице) ще са добре скрити и няма да бъда публикувани. Публикуването на такъв тип лични данни е в разрез със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент. Моля, ако видите подобни публикации, незабавно да уведомите администратор.

6.     Вашите права и нашата отговорност
6.1. Като потребител, съгласно приложимото българско законодателство, вие имате права, които не могат да бъдат изключени, ограничени или променени. Тези права имат предимство пред всичко в тези Условия, включително в настоящата точка.
6.2. Ако сте потребител, тези Условия не:
* засягат каквито и да е законови гаранции, които имате като потребител съгласно местните приложими закони;
* изключват или ограничават отговорността ни в случай на измама или измамно невярно представяне; или
* изключват или ограничават отговорността ни по какъвто и да е начин, освен ако не ни е разрешено да го направим съгласно приложимите местни закони.

7.Санкции
7.1 Спазването на правилата, изложени тук, е необходимо и единствено условие за регистрация във форума, както и за ползването му. Нарушаването им ще доведе до налагане на санкции на потребителя-нарушител.
7.2 Видът санкция, която може да бъде наложена на нарушител, се определя от администраторите и/или модератор/ите, съобразно извършеното нарушение, а именно:
* Забрана за публикуване и замразяване на акаунта - като санкция модераторите могат да ви отнемат правата за публикуване във форума или да замразят акаунта ви изцяло.
* Налагане на бан ("забрана, ограничение") – администраторът може да "изхвърли" нежеланите потребители на форума, като ограничи достъпа им до сайта чрез бан.

8.  Заключителни разпоредби
8.1 Настоящите Условия и всички спорове, които биха могли да възникнат за нас във връзка с тях, ще се уреждат и определят съгласно законите на Република България.
8.2. Администраторите си запазват правото да извършват промени в настоящите правила по всяко време, като своевременно публикуват промените в сайта, заедно със съобщение за нанесените промени в правилата.